Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 01/17/2018 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
1234567890 7690 11238 0.68
TopPikachu 2880 2014 1.42
1234567890 2410 1823 1.32
No Account Score Seconds P/S
TopPikachu 2880 2014 1.42
1234567890 2410 1823 1.32
1234567890 7690 11238 0.68

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic