Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 03/23/2019 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
Koylucky 8280 12813 0.64
Koylucky 7350 6343 1.15
TopPikachu 6600 8618 0.76
4 TopPikachu 6350 6466 0.98
5 zear 4600 8430 0.54
6 Game Pikachu 1900 6609 0.28
7 TopPikachu 690 11571 0.05
8 TopPikachu 610 589 1.03
9 Game Pikachu 90 2149 0.04
No Account Score Seconds P/S
Koylucky 7350 6343 1.15
TopPikachu 610 589 1.03
TopPikachu 6350 6466 0.98
4 TopPikachu 6600 8618 0.76
5 Koylucky 8280 12813 0.64
6 zear 4600 8430 0.54
7 Game Pikachu 1900 6609 0.28
8 TopPikachu 690 11571 0.05
9 Game Pikachu 90 2149 0.04

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic