Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 01/19/2019 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
Koylucky 8280 12813 0.64
Koylucky 7350 6343 1.15
zear 4600 8430 0.54
No Account Score Seconds P/S
Koylucky 7350 6343 1.15
Koylucky 8280 12813 0.64
zear 4600 8430 0.54

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic